Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obiekcie: Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 - okresowy przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62.ust.1 pkt 3, w terminie do 31.05.2016 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem pr
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy". Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1, sekretariat pok. 330, do dnia 07.04.2016 r. do godz. 10.00 – decyduje termin wpływu. Do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego
czytaj cały artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę wesołego miasteczka podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016

Autor: Grzegorz Drygała
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na obsługę wesołego miasteczka podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016, które odbyło się w dniu 18.03.2016 roku, wybrano ofertę firmy: PRU SMOKOLAND Park Rozrywki Mirosława Strasz, ul. Piłsudskiego 54a, 32-540 Trzebinia. Do pobrania: protokół Pełna treść ogłoszenia: TUTAJ
czytaj cały artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2016

Autor: Małgorzata Fert
W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2016, które odbyło się w dniu 18.03.2016 roku, wybrano ofertę firmy: EXPRESSEFEKT ANDRZEJ DRESSLER Osoby/firmy reprezentujące małą gastronomię, lody, gofry, art. spożywcze itp. chcące wystawić się w czasie Dni Dąbrowy Górniczej 2016 prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Dresslerem – tel. 692 326 453 Całość ogłoszenia: Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016 Do pobrania: protokół z konkursu ofert
czytaj cały artykuł

Oferta ubezpieczenia

Autor: Jakub Kozieł
Pałac Kultury  Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na: kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2016 Termin składania ofert upływa z dniem 28.12.2015 r. godzina 14.00. Zamawiający: PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 41-300 Dąbrowa Górnicza Plac Wolności 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Zakres ubezpieczenia w załączniku.
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - dostawa stołów prostokątnych mobilnych składanych i krzeseł typu orte

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:   Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych Zadanie 2. dostawę 50 sztuk krzeseł typu orte   Termin realizacji dot. zadania 1-2: do 28.12.2015 r.   Okres gwarancji dot. zadania 1-2: nie krótszy niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Agnieszka Matyszczak  Miejsce składania ofert dot. zadania 1-2: oferty prosimy kierować na adres: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl Termin składania dot. zadania 1-2 ofert upływa
czytaj cały artykuł

Strony