Kluby Osiedlowe

W tym miejscu znają Państwo informację na temat naszych klubów osiedlowych działających na terenie Dąbrowy Górniczej:

Zadaniem klubów osiedlowych jest działalność edukacyjno–kulturalna, rozrywkowa oraz promocja talentów.

Prowadzone w nich działania skierowane są do wszystkich grup wiekowych od dwóch do stu lat. Wśród prowadzonych zajęć dużą popularnością cieszą się warsztaty: manualne, rytmiczne, plastyczne, muzyczne, szachowe oraz taneczne.

Do klubów można się wybrać na koncerty, wieczoreki poetyckie, wystawy, uczestniczyć w festynach lub warsztatach artystycznych.

Pierwotnie placówki te działały w Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator". Od 2001 roku kluby osiedlowe prowadzą swoją działalność w strukturach Pałacu Kultury Zagłębia.