Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup sprzętu do projekcji cyfrowej

Autor: Grzegorz Drygała
Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej do sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w ramach przedsięwzięcia Cyfryzacja Sali Teatralnej w Pałacu Kultury Zagłębia dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin - Cyfryzacja. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR. Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunk&
czytaj cały artykuł

Zaproszenie do składania ofert

Autor: Małgorzata Fert
Przedmiotem zamówienia jest uszycie z materiałów Wykonawcy i dostawa strojów z regionu "Krakowiacy Wschodni" (subregion Powiśle Dąbrowsko-Tarnowskie) dla Pałacu Kultury Zagłębia. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2017 r.   Zamawiający informuje, że ewentualne pytania należy zgłaszać w formie pisemnej na adres sekretariat@palac.art.pl Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. mailowo na adres sekreatariat@palac.art.pl  Do pobrania: Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami Załącznik od 1 do 9 &nd
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie remontów

Autor: Iga Długokęcka
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontów: zadanie 1: remont holu, szatni i zaplecza technicznego w Klubie Osiedlowym PKZ Helikon (ul. Wojska Polskiego 45, Dąbrowa Górnicza) zadanie 2: remont lokalu Klubu Osiedlowego PKZ Senior (ul. Jana III Sobieskiego 3/31, Dąbrowa Górnicza) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Autor: Iga Długokęcka
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (41-300), Plac Wolności 1. O wartości mniejszej niż, wyrażona w złotych, równowartość kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Do pobrania (*.docx): pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników Zama
czytaj cały artykuł

Nabór na stanowisko: specjalista informatyk

Autor: Grzegorz Drygała
 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAC PONIŻSZE WARUNKI: wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka, doświadczenie zawodowe – udokumentowane, co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku informatyka, znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej, znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające biegłą o
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obiekcie: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1 – okresowy przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3, w terminie do 31.05.2017 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Powierzchnia użytkowa obiektu 10589 m2, kubatura 37917 m3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowy
czytaj cały artykuł

Uwaga! Konkurs na Wesołe Miasteczko - DDG 2017

Autor: Grzegorz Drygała
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza konkurs na Kompleksową obsługę Wesołego Miasteczka podczas Dni Dąbrowy Górniczej, organizowanych w dniach 27-28.05.2017r. na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. Oferty należy składać w terminie do 09.05.2017 r. do godziny 12:00 w siedzibie Pałacu Kultury Zagłębia. Szczegóły w załącznikach. Do pobrania: Ogłoszenie o konkursie Wzór umowy Mapa sytuacyjna
czytaj cały artykuł

Strony