Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów niezbędnych do ich świadczenia. Oferty prosimy składać pisemnie do dnia 24 października 2016r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (pokój 330) Pałacu Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel. 32 733 88 19 Opis przedmiotu stanowi
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie - wynajem powierzchni biurowych PKZ

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia oferuje do wynajmu powierzchnie biurowe zlokalizowane w obiekcie przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. Lokale położone są w V klatce schodowej (od strony północno – zachodniej budynku). Klatka posiada osobne wejście i domofon. Budynek wyposażony jest w centralny system wentylacji , system zarządzania budynkiem (BMS), instalacje: elektryczną zasilającą, oświetleniową, odgromową, p.poż, ogrzewanie wodne c.o., telekomunikacyjne, monitoring i alarm. Budynek jest dozorowany przez całą dobę. Pomieszczenia będą wynajmowane w dwóch kondygna
czytaj cały artykuł

Dostawa

Autor: Alicja Nowak
„Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o wartości poniżej 209 000,00 EUR   Na zadnie pod nazwą: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia : Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z mon
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obiekcie: Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 - okresowy przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62.ust.1 pkt 3, w terminie do 31.05.2016 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem pr
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2016, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy". Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1, sekretariat pok. 330, do dnia 07.04.2016 r. do godz. 10.00 – decyduje termin wpływu. Do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego
czytaj cały artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę wesołego miasteczka podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016

Autor: Grzegorz Drygała
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na obsługę wesołego miasteczka podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016, które odbyło się w dniu 18.03.2016 roku, wybrano ofertę firmy: PRU SMOKOLAND Park Rozrywki Mirosława Strasz, ul. Piłsudskiego 54a, 32-540 Trzebinia. Do pobrania: protokół Pełna treść ogłoszenia: TUTAJ
czytaj cały artykuł

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2016

Autor: Małgorzata Fert
W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2016, które odbyło się w dniu 18.03.2016 roku, wybrano ofertę firmy: EXPRESSEFEKT ANDRZEJ DRESSLER Osoby/firmy reprezentujące małą gastronomię, lody, gofry, art. spożywcze itp. chcące wystawić się w czasie Dni Dąbrowy Górniczej 2016 prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Dresslerem – tel. 692 326 453 Całość ogłoszenia: Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2016 Do pobrania: protokół z konkursu ofert
czytaj cały artykuł

Strony