Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Konkurs na kompleksowa obsługę gastronomiczną Zakończenia Lata, Festiwalu Ludzi Aktywnych i Dożynek 2015

Autor: Beata Maro
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy – Zakończenie Lata, Festiwal Ludzi Aktywnych i Dożynki w terminie 28.08. – 30.08.2015r. (wystąpią m.in. Orfeusz, Mariusz Kalaga , Goombay Dance, Natural Mystic, Konopians, IRA). Miejsce – Park Hallera w Dąbrowie Górniczej. Czas trwania koncertów: piątek od godziny 16.00 - 22.00; sobota 14.00 – 23.00; niedziela 16.00 – 22.00 Oferta powinna uwzglę
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - meble

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych dostawę 17 sztuk stołów kwadratowych mobilnych składanych Zadanie 2. dostawę 70 sztuk krzeseł typu orte Zadanie 3. dostawę mebli biurowych: 2 sztuk szafy biurowej 7 sztuk regałów półotwartych 1 sztuki biurka wraz z kontenerem na kółkach 3 sztuk regałów otwartych 4 na 4 na kółkach 3 sztuk regałów otwartych 4 na 2   Termin realiza
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - namioty handlowe

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1. dostawę 7 szt. namiotów handlowych Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy Okres gwarancji – nie krótszy niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami - Małgorzata Fert  Miejsce składania ofert: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl Termin składania ofert upływa w dniu:10.07.2015 r. do godz.15.00 Szczegóły Techniczne - znajdują się w Załączniku Nr 1   Do pobrania: Załącznik nr 1
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę imprezy masowej Dożynki 2015

Autor: Grzegorz Drygała
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert, na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy". Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 330 (sekretariat tel. kontakt 32 733 87 99) do dnia 7.07.2015 r. do godziny 10:00 - decyduje termin wpływu. Do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego  
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - konserwacja urządzeń scenicznych

Autor: Beata Maro
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na konserwację urządzeń scenicznych w obiekcie. 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA PLAC WOLNOŚCI 1 41-300 Dąbrowa Górnicza TEL. 32 733 88 00 NIP - 6290015816 REGON - 240815408 2. Nazwa zadania: Konserwacja  urządzeń scenicznych w obiekcie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.   3. Opis przedmiotu postępowania: Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego polegających na dokonywaniu nadzoru, przeglądów
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe

Autor: Beata Maro
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:   Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych  mobilnych składanych Zadanie 2. dostawę 17 sztuk  stołów kwadratowych mobilnych składanych Zadanie 3. dostawę 70 sztuk krzeseł typu orte Zadanie 4. dostawę 2 sztuk szafy biurowej Zadanie 5. dostawę 7  sztuk regałów otwartych Zadanie 6. dostawę 1 sztuki biurka wraz z kontenerem  na kółkach Zadanie7.  dostawę 3 sztuk regałów otwartych 4 na 4 na k
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1.   dostawę 4 kpl. projektorów z wyposażeniem Zadanie 2.   dostawę 3 kpl. stołów do tenisa z wyposażeniem Zadanie 3.   dostawę 3 szt. telewizorów 58-60” LED Zadanie 4.   dostawę 6 szt. laptopów, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. routera Zadanie 5.   dostawę 1 kpl. keyboard wraz z sztywnym futerałem oraz stojakiem Zadanie 6.   dostawę 10 szt. stalowych ławek parkowych Zadanie 7.   dostawę 30 kpl zestawów biesia
czytaj cały artykuł

Strony