Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Oferta ubezpieczenia

Autor: Jakub Kozieł
Pałac Kultury  Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na: kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2016 Termin składania ofert upływa z dniem 28.12.2015 r. godzina 14.00. Zamawiający: PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 41-300 Dąbrowa Górnicza Plac Wolności 1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji. Okres ubezpieczenia: od 01.01.2016 do 31.12.2016 Zakres ubezpieczenia w załączniku.
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - dostawa stołów prostokątnych mobilnych składanych i krzeseł typu orte

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na:   Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych Zadanie 2. dostawę 50 sztuk krzeseł typu orte   Termin realizacji dot. zadania 1-2: do 28.12.2015 r.   Okres gwarancji dot. zadania 1-2: nie krótszy niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Agnieszka Matyszczak  Miejsce składania ofert dot. zadania 1-2: oferty prosimy kierować na adres: agnieszka.matyszczak@palac.art.pl Termin składania dot. zadania 1-2 ofert upływa
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - Dostawa podestów scenicznych wraz z wyposażeniem

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Dostawę podestów scenicznych wraz z wyposażeniem.   Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy Okres gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: - Jacek Ochęduszka   Miejsce składania ofert: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl Termin składania ofert upływa w dniu: 01.12.2015 r. Szczegóły techniczne: znajdują się w Załączniku Nr 1 Oferty będą przyjmowane tylko na załączonym formularzu
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach: 1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 w terminie do 30.11.2015. Powierzchnia użytkowa: 1583m2 , kubatura 37917m3 2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej a. roczny przegląd stanu technicznego
czytaj cały artykuł

Odpowiedzi Zamawiającego dot. zapytania ofertowego - dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego tzw. mikrobus dla 8 osób

Autor: Małgorzata Fert
Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców, dotyczące zapytania ofertowego "dostawa fabrycznie nowego samochodu służbowego tzw. mikrobus dla 8 osób": Pytanie Dotyczące zaoferowania pojazdu z klimatyzacją manualną? Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu z klimatyzacją manualną. Pytanie Dotyczące minimalnej pojemności silnika. Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje minimalną pojemność silnika 1800cm3. Pytanie Dotyczące minimalnej mocy silnika. Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje minimalną moc silnika 150kM. Pytanie Dotyczące bocznych poduszek
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę samochodu osobowego tzw. mikrobus dla 8 osób

Autor: Radosław Garbaciak
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert  na dostawę fabrycznie nowego samochodu  osobowego  tzw. mikrobus dla 8 osób. Ofertę należy złożyć  w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem oferenta opatrzonej nazwą zamówienia: "Oferta  na dostawę samochodu osobowego tzw. mikrobus dla 8 osób" Termin składania ofert upływa w dniu 23.10.2015r. godz. 10:00 Do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego Odpowiedzi do pytań
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę imprezy masowej Sylwester 2015

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Sylwester 2015, ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy". Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 330 (Sekretariat tel. kontakt 32 733 87 99) do dnia 16.10.2015 r. do godziny 10:00 - decyduje termin wpływu. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą jest - Jacek Ochęduszka, tel. 698 135 730.
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - wykonanie zabudowy meblowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: "Wykonanie zabudowy meblowej w PKZ - Klubie Unikat": 1. 1 sztuka szafa na wymiar o przeznaczeniu biurowym i ubraniowym na pełnym korpusie, wym. 128x60x309cm 2. 1 sztuka szafa na wymiar do pracowni plastycznej na pełnym korpusie, wym. 128x60x309 cm 3. Zabudowa aneksu socjalnego na pełnym korpusie w kolorze płyt: dąb palermo jasny i ciemny na wymiar 350 cm. 4. 2 sztuki komoda na wymiar o wym.130x100x50, 5. Wykonanie 4 półek na obudowy na grzejniki 6. Wykonanie 7 szt. prostokątnych pół
czytaj cały artykuł

Strony