Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie cenowe

Autor: Magdalena Koziak
 Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert  na: Dostawę sprzętu nagłośnieniowego Termin realizacji: 14dni od daty podpisania umowy Okres gwarancji:  nie krótszy  niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami  -  Ewelina Padoł i Agnieszka Matyszczak  Miejsce składania ofert: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl Termin składania ofert  upływa w dniu:  30.07.2015r. Szczegóły Techniczne: znajdują się w Załączniku Nr 1 Ofertę należy przesłać na f
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert na "Remont Klubu Osiedlowego Unikat"

Autor: Magdalena Koziak
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą "Remont klubu osiedlowego Unikat" zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Klub jest zlokalizowany przy ulicy Kasprzaka 46. Ofertę w załączonym formularzu należy dostarczyć do siedziby zamawiającego na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolnosci 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 330 do dnia 29 lipca 2015 do godziny 10:00 (decyduje termin wpływu) Treść ogłoszenia do pobrania
czytaj cały artykuł

Unieważnienie zadania nr 9 z zapytania cenowego

Autor: Magdalena Koziak
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1.   dostawę 4 kpl. projektorów z wyposażeniem Zadanie 2.   dostawę 3 kpl. stołów do tenisa z wyposażeniem Zadanie 3.   dostawę 3 szt. telewizorów 58-60” LED Zadanie 4.   dostawę 6 szt. laptopów, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. routera Zadanie 5.   dostawę 1 kpl. keyboard wraz z sztywnym futerałem oraz stojakiem Zadanie 6.   dostawę 10 szt. stalowych ławek parkowych Zadanie 7.   dostawę 30 kpl zestawów biesia
czytaj cały artykuł

Konkurs na kompleksowa obsługę gastronomiczną Zakończenia Lata, Festiwalu Ludzi Aktywnych i Dożynek 2015

Autor: Beata Maro
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy – Zakończenie Lata, Festiwal Ludzi Aktywnych i Dożynki w terminie 28.08. – 30.08.2015r. (wystąpią m.in. Orfeusz, Mariusz Kalaga , Goombay Dance, Natural Mystic, Konopians, IRA). Miejsce – Park Hallera w Dąbrowie Górniczej. Czas trwania koncertów: piątek od godziny 16.00 - 22.00; sobota 14.00 – 23.00; niedziela 16.00 – 22.00 Oferta powinna uwzglę
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - meble

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1. dostawę 10 sztuk stołów prostokątnych mobilnych składanych dostawę 17 sztuk stołów kwadratowych mobilnych składanych Zadanie 2. dostawę 70 sztuk krzeseł typu orte Zadanie 3. dostawę mebli biurowych: 2 sztuk szafy biurowej 7 sztuk regałów półotwartych 1 sztuki biurka wraz z kontenerem na kółkach 3 sztuk regałów otwartych 4 na 4 na kółkach 3 sztuk regałów otwartych 4 na 2   Termin realiza
czytaj cały artykuł

Zapytanie cenowe - namioty handlowe

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na: Zadanie 1. dostawę 7 szt. namiotów handlowych Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy Okres gwarancji – nie krótszy niż 24 miesiące Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami - Małgorzata Fert  Miejsce składania ofert: oferty prosimy kierować na adres: sekretariat@palac.art.pl Termin składania ofert upływa w dniu:10.07.2015 r. do godz.15.00 Szczegóły Techniczne - znajdują się w Załączniku Nr 1   Do pobrania: Załącznik nr 1
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o konkursie ofert na ochronę imprezy masowej Dożynki 2015

Autor: Grzegorz Drygała
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert, na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dożynki 2015 , ochrona osób i mienia oraz dozorowanie obiektów podczas przygotowania do imprezy". Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 330 (sekretariat tel. kontakt 32 733 87 99) do dnia 7.07.2015 r. do godziny 10:00 - decyduje termin wpływu. Do pobrania: Pełna treść zapytania ofertowego  
czytaj cały artykuł

Strony