Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Konkurs na organizację i obsługę wesołego miasteczka - DDG 2018

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na organizację i obsługę wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ w terminie 26.05-27.05.2018 r., (wystąpią m.in. JAMAL, AFROMENTAL, KASIA CEREKWICKA, EWELINA LISOWSKA). Miejsce: Park Hallera w Dąbrowie Górniczej Termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2018r. o godzinie 13:00. REGULAMIN DO POBRANIA (WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NR 2, 3, 4) MAPA DO POBRANIA (ZAŁĄCZNIK NR 1) PROTOKÓŁ Z KONKURSU
czytaj cały artykuł

Najem kawiarni - konkurs ofert

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza konkurs na wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność kawiarnianą.  Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie, w zamkniętych kopertach z opisem OFERTA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO w PKZ - KAWIARNIA, w terminie do dnia 28.05.2018 r., w sekretariacie Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Więcej informacji w dokumencie DO POBRANIA.
czytaj cały artykuł

Uwaga! Konkurs na Wesołe Miasteczko - DDG 2018

Autor: Grzegorz Drygała
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza konkurs ofert na kompleksową obsługę wesołego miasteczka podczas DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ 2018, które odbędą się w dniach 26.05-27.05.2018 roku na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. Oferty należy składać osobiście w Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, pok. 330 II piętro, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Oferty przyjmowane będą do dnia 07.05.2018r. do godziny 12:00. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl Szczegóły konkursu w załącznikach: Ogłoszenie o konkur
czytaj cały artykuł

Zaproszenie do składania ofert na zakup używanych urządzeń kinotechnicznych

Autor: Grzegorz Drygała
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na zakup używanych urządzeń kinotechnicznych: 3 szt. kolumn zaekranowych JBL 4648A w komplecie ze sterownikami kompresji wysokich częstotliwości JBL 2446H - minimalna kwota za 3szt. 1 500 zł netto 3 szt. wzmacniacze QSC MX 1000a - minimalna kwota za 1 szt. 200 zł netto 1 szt. wzmacniacz QSC USA 900 - minimalna kwota za 1 szt. 300 zł netto 1 szt. wzmacniacz QSC USA 1310 - minimalna kwota za 1 szt. 300 zł netto 16 szt. kolumn surroundowych KCS SR10 - minimalna kwota za 1 szt. 150 zł netto 1 szt. kinowy procesor analogowy CP5
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - Dni Dabrowy Górniczej 2018

Autor: Grzegorz Drygała
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2018. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania imprezy. O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
czytaj cały artykuł

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2018. Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2017 r. o godz. 14:00.   Zamawiający: PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA Plac Wolności 1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:   1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1 roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji. Powierzchnia użytkowa: 10589m2, kubatura 37917m3, powierzchnia zabudowy 4090m2.   2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy, przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbro
czytaj cały artykuł

Strony