Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2018. Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2017 r. o godz. 14:00.   Zamawiający: PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA Plac Wolności 1 Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:   1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1 roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji. Powierzchnia użytkowa: 10589m2, kubatura 37917m3, powierzchnia zabudowy 4090m2.   2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy, przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbro
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup sprzętu do projekcji cyfrowej

Autor: Grzegorz Drygała
Dostawa sprzętu do projekcji cyfrowej do sali teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia w ramach przedsięwzięcia Cyfryzacja Sali Teatralnej w Pałacu Kultury Zagłębia dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój Kin - Cyfryzacja. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR. Do pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunk&
czytaj cały artykuł

Zaproszenie do składania ofert

Autor: Małgorzata Fert
Przedmiotem zamówienia jest uszycie z materiałów Wykonawcy i dostawa strojów z regionu "Krakowiacy Wschodni" (subregion Powiśle Dąbrowsko-Tarnowskie) dla Pałacu Kultury Zagłębia. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 18 grudnia 2017 r.   Zamawiający informuje, że ewentualne pytania należy zgłaszać w formie pisemnej na adres sekretariat@palac.art.pl Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. mailowo na adres sekreatariat@palac.art.pl  Do pobrania: Pełna treść zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami Załącznik od 1 do 9 &nd
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie remontów

Autor: Iga Długokęcka
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przeprowadzenie remontów: zadanie 1: remont holu, szatni i zaplecza technicznego w Klubie Osiedlowym PKZ Helikon (ul. Wojska Polskiego 45, Dąbrowa Górnicza) zadanie 2: remont lokalu Klubu Osiedlowego PKZ Senior (ul. Jana III Sobieskiego 3/31, Dąbrowa Górnicza) Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, zgodnie z informacjami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Autor: Iga Długokęcka
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej (41-300), Plac Wolności 1. O wartości mniejszej niż, wyrażona w złotych, równowartość kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Do pobrania (*.docx): pełna treść ogłoszenia wraz z kompletem załączników Zama
czytaj cały artykuł

Nabór na stanowisko: specjalista informatyk

Autor: Grzegorz Drygała
 KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAC PONIŻSZE WARUNKI: wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka, doświadczenie zawodowe – udokumentowane, co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku informatyka, znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej, znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, posiadać wiedzę i doświadczenie zapewniające biegłą o
czytaj cały artykuł

Strony