Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Autor: Małgorzata Fert
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej – Dni Dąbrowy Górniczej 2017 oraz usług ochrony osób i mienia podczas imprezy rekreacyjnej – Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 2017. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez podczas przygotowania i trwania imprez. O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g u
czytaj cały artykuł

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia informuje, że postępowanie rozeznania rynku na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej zostaje unieważnione. Pałac Kultury Zagłębia informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności cywilnej instytucji na rok 2017 do dnia 16.12.2016 r. godz. 14.00. W załączeniu z aktualizowana tabela .   Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe instytucji oraz odpowiedzialności c
czytaj cały artykuł

Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia

Autor: Radosław Garbaciak
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia:   Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3-letnią aktualizacją Zadanie II:  Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami Zadanie III: Sprzętu multimedialnego   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR  Do pobrania:
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe* – przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:   1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji. Powierzchnia użytkowa: 10589m2 , kubatura 37917m3     2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej
czytaj cały artykuł

Dostawa

Autor: Małgorzata Fert
Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie I: Wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM wraz z przeszkoleniem pracowników i 3-letnią aktualizacją Zadanie II:  Sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i peryferiami Zadanie III: Sprzętu multimedialnego   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 209 000,00 EUR  Do pobrania: Specy
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów niezbędnych do ich świadczenia. Oferty prosimy składać pisemnie do dnia 24 października 2016r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (pokój 330) Pałacu Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel. 32 733 88 19 Opis przedmiotu stanowi
czytaj cały artykuł

Ogłoszenie - wynajem powierzchni biurowych PKZ

Autor: Olaf Otwinowski
Pałac Kultury Zagłębia oferuje do wynajmu powierzchnie biurowe zlokalizowane w obiekcie przy Placu Wolności 1 w Dąbrowie Górniczej. Lokale położone są w V klatce schodowej (od strony północno – zachodniej budynku). Klatka posiada osobne wejście i domofon. Budynek wyposażony jest w centralny system wentylacji , system zarządzania budynkiem (BMS), instalacje: elektryczną zasilającą, oświetleniową, odgromową, p.poż, ogrzewanie wodne c.o., telekomunikacyjne, monitoring i alarm. Budynek jest dozorowany przez całą dobę. Pomieszczenia będą wynajmowane w dwóch kondygna
czytaj cały artykuł

Dostawa

Autor: Alicja Nowak
„Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia: Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników Zadanie II. Sprzętu oświetleniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników” Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) o wartości poniżej 209 000,00 EUR   Na zadnie pod nazwą: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia : Zadanie I. Sprzętu nagłośnieniowego wraz z mon
czytaj cały artykuł

Strony