Pałac poszukuje mł. specjalisty ds. galerii | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje mł. specjalisty ds. galerii

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

młodszy specjalista ds. galerii

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa klienta w Galerii Sztuki PKZ, w tym liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne;
 • udzielanie rzetelnej  informacji na temat działalności galerii i aktualnej ekspozycji (niezbędna wiedza z zakresu historii sztuki czy technik artystycznych);
 • kreatywność niezbędna podczas montażu ekspozycji, przy organizacji wystaw oraz towarzyszących im warsztatów;
 • stały kontakt z działem organizacji imprez i działem marketingu;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w PKZ (obsługa bileterska drzwi, wydarzenia plenerowe);
 • utrzymanie i rozwój komunikacji za pomocą dostępnych technologii, inicjowanie i koordynacja działań w zakresie komunikacji;
 • monitorowanie doniesień medialnych na temat działalności Galerii Sztuki PKZ;
 • projektowanie plakatów, ulotek, zaproszeń przedstawiających ofertę Galerii.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe z obszaru kultury;
 • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office, programy graficzne) oraz mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube);
 • efektywna organizacja pracy własnej;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • doświadczenie w obsłudze klienta oraz znajomość języka angielskiego będą dodatkowym atutem;
 • gotowość do pracy w dni wolne od pracy;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, komunikatywność;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność, aktywność w działaniu;
 • rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • pracę przy ciekawych projektach kulturalnych.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz CV – dokumenty muszą posiadać podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. galerii.

Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.

Data i podpis…………………………………………

***

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do 28 lutego 2019 r., przesyłając zgłoszenie na adres:

Pałac Kultury Zagłębia

Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem REKRUTACJA – Galeria Sztuki

lub mailem na adres: kamila.skowron@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

***

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia
27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. galerii w terminie od daty wpływu dokumentów aplikacyjnych do PKZ do 30.03.2019 r.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.

W każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane w tym celu, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Kandydata, lub dane kandydata będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.

Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:

 • Prawo dostępu do podanych danych;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
 • Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Informujemy, że podane przez kandydata dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.