Uniwersytet III Wieku

Od roku 2007 w Pałacu Kultury Zagłębia działa Uniwersytet III Wieku. Jego oferta skierowana jest do dojrzałych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej, pragną nadal się uczyć i rozwijać. Bardzo często dopiero na emeryturze jest czas na to, by pomyśleć o sobie, swoich potrzebach i możliwościach realizowania własnych pasji. Pomaga w tym bogata oferta programowa Uniwersytetu. Aktywnie i twórczo można tu spędzać wolny czas, uczestnicząc w licznych wykładach, sekcjach zainteresowań, spotkaniach okolicznościowych oraz wycieczkach. Wysoki poziom prowadzonych zajęć zapewniają pracownicy naukowi, wykładowcy akademiccy, nauczyciele i instruktorzy. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa pod opieką naukową Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Słuchaczem Uniwersytetu III Wieku może zostać każda osoba, która zakończyła pracę zawodową bez względu na poziom swojego wykształcenia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i regionu.
 

 

Oferta zajęć UTW na rok 2016/2017 obejmuje:

Zajęcia w sekcjach zainteresowań:

Zajęcia ruchowe:

Kursy:

Wykłady: ogólnospołeczne, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, literatury, filozofii, historii sztuki, muzyki, turystyki, geografii, religioznawstwa.

Planujemy również wycieczki po okolicy …….. i nie tylko!

Szczegółowe informacje pod nr telefonu (32) 733 88 07 w godz. 09.00 – 13.00.

 

 

Tagi:  UTW, senior