Edukacja artystyczna

20.11.2017 09:00 - 11.06.2018 Sala baletowa

Joga; UTW

20.11.2017 14:30 - 15.06.2018 Klub Osiedlowy Helikon

Emisja głosu

20.11.2017 15:30 - 11.06.2018 Klub Osiedlowy Krąg

Szachy; 6+

Strony

Zobacz również plan zajęć