Edukacja artystyczna | www.palac.art.pl

Edukacja artystyczna

26.04.2019 15:00 - 14.06.2019 Świetlica w Łośniu

Szachy; 7+

26.04.2019 16:00 - 14.06.2019 Świetlica w Łęce

Szachy; 7+

26.04.2019 17:00 - 14.06.2019 Świetlica w Rudach

Szachy; 7+

Strony

Zobacz również plan zajęć