Dla seniorów

Dla wszystkich, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej planują nadal rozwijać swoje zainteresowania.

26.04.2017 09:15 - 14.06.2017 Sala baletowa

Zumba Gold

26.04.2017 15:00 - 21.06.2017 Klub Osiedlowy Krąg

Klub Seniora

26.04.2017 16:45 - 14.06.2017 Klub Osiedlowy Unikat

Szachy

27.04.2017 11:00 - 12.06.2017 Klub Osiedlowy Helikon

Chór Zorza

27.04.2017 16:00 - 08.06.2017 Klub Osiedlowy Helikon

Rękodzieło

Strony

Zobacz również kalendarz wydarzeń