Dla seniorów

Dla wszystkich, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej planują nadal rozwijać swoje zainteresowania.

18.12.2018 13:00 - 11.06.2019 Klub Osiedlowy Unikat

Klub Seniora

19.12.2018 15:00 - 12.06.2019 Klub Osiedlowy Krąg

Klub Seniora

Strony

Zobacz również kalendarz wydarzeń