Inne

12.12.2017 13:00 - 12.06.2018 Klub Osiedlowy Unikat

Klub Seniora

12.12.2017 14:00 - 12.06.2018 Klub Osiedlowy Zodiak

Klub Seniora

12.12.2017 15:30 - 12.06.2018 Klub Osiedlowy Zodiak

Szachy

13.12.2017 15:00 - 13.06.2018 Klub Osiedlowy Krąg

Klub Seniora

13.12.2017 15:45 - 13.06.2018 Klub Osiedlowy Unikat

Szachy

Strony

Zobacz również plan zajęć