Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

„...myślę stale o Zagłębiu i Dąbrowie Górniczej, bo przecież nie zapomina się nigdy swego rodzinnego miasta" - Michał Spisak

Idea organizacji konkursu zrodziła się w 2005 roku. Festiwal Muzyczny im. Michała Spisaka zorganizowano w 40 rocznicę śmierci polskiego kompozytora, urodzonego w Dąbrowie Górniczej. To wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalne zainicjowane zostało celem upamiętnienia wybitnej osoby i talentu Michała Spisaka, który znalazł swoje miejsce w historii światowej muzyki. W roku 2006 Festiwal przemianowano na Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka, który w roku następnym przyjął formułę konkursu międzynarodowego, otwartego na instrumentalistów wszystkich narodowości i od tamtej pory odbywa się cyklicznie we wrześniu – miesiącu urodzin kompozytora – jako Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka.

Konkurs adresowany jest do młodych muzyków, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Jego celem jest popularyzacja i promocja najwybitniejszych osiągnięć wielowiekowego dziedzictwa kultury polskiej i światowej, z obszaru muzyki klasycznej, w nowatorskich aranżacjach artystów młodego pokolenia. Ponadto, wspieranie działań artystycznych, celem promowania talentów młodych indywidualności muzycznych, twórczości patrona konkursu oraz dorobku artystycznego współczesnych polskich kompozytorów. Jest to jedyny konkurs otwarty w Polsce, który obejmuje w kolejnych edycjach wszystkie kategorie instrumentów. Każdego roku w muzyczne szranki staje kilkudziesięciu młodych uczestników z kraju i z zagranicy, m. in. z Brazylii, Czech, Niemiec, Węgier, Rosji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Białorusi, Korei, Chin, Portugalii, Holandii, Tajwanu, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, rozsławiając tym samym kulturę naszego kraju i regionu.

Corocznie, poprzez odpowiedni dobór utworów wymaganych do zaprezentowania przez uczestników w ramach programu obowiązkowego oraz repertuar Koncertu Inauguracyjnego i Koncertu Laureatów, ukazane zostaje szerokie spektrum twórczości muzycznej, w bogatym kontekście kultury polskiej i światowej. Konkurs stwarza tym samym szansę na konfrontację tradycji z nowatorskim spojrzeniem młodego pokolenia na muzykę klasyczną oraz rozwój dialogu między kulturami, poprzez wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł kulturalnych. Za sprawą twórczej prezentacji osiągnięć światowej kultury muzycznej oraz ukazaniu jej wartości, w atrakcyjnej i unikatowej formie, projekt wprowadza nowatorską jakość, zarówno do międzynarodowego, jak i ogólnopolskiego życia kulturalnego.

Cykliczny charakter wydarzenia, międzynarodowy zasięg oraz wprowadzanie w kolejnych edycjach nowych instrumenty, sprawiają iż konkurs jest unikalnym przedsięwzięciem na polskim rynku kulturalnym. Jako jedyny w tak szerokim zakresie, upowszechnia wiele specjalności instrumentalnych i popularyzuje skomponowane na nie utwory światowego dziedzictwa muzycznego.

Konkurs organizowany jest wspólnie z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej, a opiekę merytoryczną sprawuje Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Historia konkursu: 

 • 19 - 20.09.2005 r. - Festiwal Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 19 - 25.09.2006 r. - I Ogólnopolski Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 18 - 27.09.2007 r. - I Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. M. Spisaka
 • 05 - 14.09.2008 r. - II Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2009 r. - III Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2010 r. - IV Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 05 - 14.09.2011 r. - V Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2012 r. - VI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2013 r. - VII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2014 r. - VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2015 r. - IX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2016 r. - X Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
 • 14 - 23.09.2017 r. - XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka
   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka

Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać na formularzu zgłoszenia, wypełnione komputerowo, w wersji polskiej i angielskiej, w terminie do 16.06.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

XI Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41- 300 Dąbrowa Górnicza

tel.+ 48  32 733 88 00
fax + 48 32 733 87 87
e- mail: sekretariat@palac.art.pl
 

Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane i przesłane w formie skanu. Zgłoszenia przesłane w formie pliku word  muszą być podpisane przez uczestnika przed rozpoczęciem konkursu.
 

Do pobrania/materials:

Więcej informacji na oficjalnej stronie Konkursu.

 

Tekst: Małgorzata Fert

 

Tagi:  spisak