Zapytanie ofertowe - stała konserwacja dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynku PKZ | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - stała konserwacja dźwigów osobowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych w budynku PKZ

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zwraca się o przedstawienie oferty cenowej, na świadczenie usługi stałej konserwacji dźwigów osobowych włoskiej firmy VIPAL oraz platform dla osób niepełnosprawnych włoskiej firmy VIMEC, w budynku Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1.

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną, na adres sekretariat@palac.art.pl lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego, w terminie do 27.04.2015 r. do godziny 10.00.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego
Formularz ofertowy
Informacja o zmianie tekstu zapytania