Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę stoisk z lodami i goframi podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015 | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę stoisk z lodami i goframi podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015

Autor: Małgorzata Fert

Po powtórnym przeliczeniu punktów w dniu 19 maja 2015 r., wybrano ofertę złożoną przez "PANTERA" NATALIA GÓRAL.
Oferta ta otrzymała 282,65 punktów.

Z powodu wniesienia uwag, przez strony ubiegające się o stoiska z lodami i goframi, w czasie Dni Dąbrowy Górniczej 2015, komisja przystępuje do ponownego przeliczenia punktów na podstawie złożonych wcześniej wniosków.
Roztrzygnięcie zostanie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 19 maja 2015 r. 

Informujemy, że przeprowadzona została ocena formalna ofert zgłoszonych na obsługę stoisk z lodami i goframi, podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015.

Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta złożona przez Łukasz Dziuba Firma "TIGER".

Całość ogłoszenia....