Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015 | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności.

Oferta dotyczy imprezy - DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ w terminie 29.05. – 31.05.2015 r.

(wystąpią m.in. LUXTORPEDA, RED LIPS, KASIA KOWALSKA, PECTUS, GOLEC ORKIESTRA).

Miejsce – Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.

Czas trwania koncertów –piątek od godziny 16.00 - 23.00; sobota 16.00 – 23.00; niedziela 16.00 – 23.00

Oferta powinna uwzględniać miejsca dla konsumentów; min. 600 osób – stoliki, ławki, parasole. Sprzedaż piwa i napoi w naczyniach plastikowych. Firmy zobowiązują się do ogrodzenia miejsca punktów sprzedaży oraz zachowania czystości na obszarze konsumpcji. Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi / przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym/.

Oferty należy składać osobiście w Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza pokój nr 330 (sekretariat) lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.

Oferty przyjmowane będą do dnia 17.04.2015 roku, do godziny 14.00.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl .

Do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków konkursu
Wzór umowy
Plan sytuacyjny