Pracownia plastyczna | www.palac.art.pl

Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna Pałacu Kultury Zagłębia, objęta całorocznym patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA, posiada szeroką ofertę edukacyjną. Jako jedna z nielicznych realizuje pełny wachlarz zajęć z edukacji plastycznej adresowanych do wszystkich grup wiekowych.

Pracownia stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, ceramiki czy szkła artystycznego. Poza stałymi, cotygodniowymi zajęciami, w Pracowni odbywają się warsztaty edukacji twórczej "Ze Sztuką na TY" dla grup zorganizowanych. W ramach spotkań uczestnicy poznają zarówno dawne, jak i nowatorskie techniki, m.in.: ikonopisanie (malarstwo temperowe na desce), batik, kaligrafię, akwarelę. Wielkim powodzeniem cieszą się cykliczne warsztaty ceramiczne dla dorosłych.

Ze swoją działalnością wychodzi również poza "ściany pracowni" oraz w plener! Prężnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, organizując warsztaty artystyczne podczas ważnych imprez miejskich (m.in. Dni Miasta, Dożynki), czy wydarzeń organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia (m.in. Akcja Lato, Akcja Zima, Przystanek Wakacje, Szafing). Działalność Pracowni znana jest w kraju i za granicą. Współpracujemy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu włączając się do działań w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka. Uczestnicy zajęć prezentowali swoją twórczość na plenerach międzynarodowych (Bułgaria, Włochy, Czarnogóra, Hiszpania, Grecja) i towarzyszących im wystawach. Wielu z nich podjęło dalszą edukację w szkołach plastycznych i na uczelniach wyższych.

Wyposażenie:

  • sztalugi
  • rzutnik multimedialny i ekran
  • dwa piece ceramiczne (60 l i 120 l)
  • prasa graficzna, wyposażenie do rzeźby (stojaki, toczki)
  • wyposażenie witrażu (szlifierki, lutownice, nożyki)
  • niezbędne narzędzia i materiały do pracy warsztatowej

Brak podobnej oferty na rynku sprawia, że do Pracowni plastycznej Pałacu Kultury Zagłębia przyjeżdżają osoby z wielu miast ościennych. Efekty pracy prezentowane są na wystawach, pokazach i kiermaszach.

Więcej informacji o warsztatach edukacji twórczej "Ze Sztuką na TY" (oferta dla grup zorganizowanych) TUTAJ.

Kontakt: Sylwia Nowak, st. instruktor ds. plastyki i edukacji, tel. 32 733 88 11, 606 877 785, sylwia.nowak@palac.art.pl