Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną imprezy dni Dąbrowy Górniczej 2014

Autor: Administrator
Dyrekcja Pałacu Kultury Zagłębia informuje, że przeprowadzona została ocena formalna ofert zgłoszonych na obsługę gastronomiczną imprezy Dni Dąbrowy Górniczej 2014 w terminie 30.05. - 01.06.2014 r.   Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta nr 2, złożona przez firmę FHU Lupus Sławomir Lassok. W sprawie zgłoszeń stoisk gastronomicznych prosimy kontaktować się z w/w firmą pod nr tel. 606-936-825
czytaj cały artykuł

Konkurs ofert na obsługę Wesołego Miasteczka na imprezach plenerowych

Autor: Administrator
Oferta dotyczy imprezy - FESTIWALU FOLKLORYSTYCZNEGO "ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI" w terminie 24.05. - 25.05.2014 roku Miejsce - Park Hallera w Dąbrowie Górniczej. Czas trwania występów:  sobota od godziny 14.00 - 21.00; niedziela 12.00 - 20.00 i DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ w terminie 30.05. - 01.06.2014r. (wystąpią m.in. JAMAL, GRUBSON, MARYLA RODOWICZ, ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA CLASSICS).  Miejsce - Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.  Czas trwania koncertów: piątek od godziny 16.00 - 23.00; sobota 16.00 - 23.00; niedzi
czytaj cały artykuł

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kser

Autor: Administrator
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kser zgodnie z załącznikiem. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – specjalista ds. zamówień publicznych i magazynu Alicja Nowak tel. 32 733 88 00 wewn.813, alicja.nowak@palac.art.pl Pisemne oferty prosimy składać na adres:  alicja.nowak@palac.art.pl  lub osobiście Pałac Kultury Zagłębia siedziba tymczasowa ul. Wojska Polskiego 52, Dabrowa Górnicza  I piętro pokój Nr  18, w terminie do 14 lutego 2014r. godz. 14,00
czytaj cały artykuł

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XIX Międzynar. Pikniku Moto-Country 2013

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Dyrekcja Pałacu Kultury Zagłębia informuje że, została przeprowadzona ocena formalna zgłaszających oferty na obsługę gastronomiczną. Najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta nr 2,  złożona przez firmę: FUH "LIVINIO" Sobań Daniel Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 1c. Kwota za wyłączność 10 000 zł netto (dziesięć tysięcy złotych 0/100) + 23% VAT,  co stanowi  12 300 zł brutto ( dwanaście tysięcy trzysta złotych 0/100).
czytaj cały artykuł

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ WESOŁEGO MIASTECZKA XIX PIKNIK MOTO COUNTRY 2013

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na obsługę Wesołego Miasteczka na imprezie plenerowej, na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy - XIX Międzynarodowy Piknik Moto - Country „Dąbrowa Górnicza 2013r.” w terminie 29 - 30 czerwca 2013r. Miejsce - Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.
czytaj cały artykuł

Strony