Zamówienia publiczne | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kser

Autor: Administrator
Pałac Kultury Zagłębia ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kser zgodnie z załącznikiem. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami – specjalista ds. zamówień publicznych i magazynu Alicja Nowak tel. 32 733 88 00 wewn.813, alicja.nowak@palac.art.pl Pisemne oferty prosimy składać na adres:  alicja.nowak@palac.art.pl  lub osobiście Pałac Kultury Zagłębia siedziba tymczasowa ul. Wojska Polskiego 52, Dabrowa Górnicza  I piętro pokój Nr  18, w terminie do 14 lutego 2014r. godz. 14,00
czytaj cały artykuł

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XIX Międzynar. Pikniku Moto-Country 2013

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Dyrekcja Pałacu Kultury Zagłębia informuje że, została przeprowadzona ocena formalna zgłaszających oferty na obsługę gastronomiczną. Najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta nr 2,  złożona przez firmę: FUH "LIVINIO" Sobań Daniel Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 1c. Kwota za wyłączność 10 000 zł netto (dziesięć tysięcy złotych 0/100) + 23% VAT,  co stanowi  12 300 zł brutto ( dwanaście tysięcy trzysta złotych 0/100).
czytaj cały artykuł

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA OBSŁUGĘ WESOŁEGO MIASTECZKA XIX PIKNIK MOTO COUNTRY 2013

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na obsługę Wesołego Miasteczka na imprezie plenerowej, na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy - XIX Międzynarodowy Piknik Moto - Country „Dąbrowa Górnicza 2013r.” w terminie 29 - 30 czerwca 2013r. Miejsce - Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.
czytaj cały artykuł

Strony