Zapytanie ofertowe* - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe* - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert, na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obiekcie:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, ul. Plac Wolności 1

- okresowy przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62.ust.1 pkt 3, w terminie do 31.05.2015 r., z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
  2. Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2015 r.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia, ul. Plac Wolności 1 sekretariat (pokój 330, II piętro), email: sekretariat@palac.art.pl, w terminie do 25.05.2015 r.  godz. 10.00.
  4. Warunki płatności: przelew 14 dni od  daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 694 416 003.
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.