Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej, dozorowanie obiektów podczas przygotowań do imprezy | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej, dozorowanie obiektów podczas przygotowań do imprezy

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert, na zadanie pod nazwą "Ochrona imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej, dozorowanie obiektów podczas przygotowań do imprezy".

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój nr 330 (sekretariat) do dnia 20.04.2015 r. do godziny 10:00 - decyduje termin wpływu.

Do pobrania:

Pełna treść zapytania ofertowego
Informacja o zmianie tekstu zapytania