Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2015 | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na obsługę gastronomiczną Dni Dąbrowy Górniczej 2015

Autor: Beata Maro

Wybrano ofertę numer 4 złożoną przez Express Efekt Andrzej Dressler. Oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów (265,71).

Czytaj całość ogłoszenia: Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną podczas Dni Dąbrowy Górniczej 2015

Kontakt telefoniczny na oferty w sprawie stoisk gastronomicznych za wyjątkiem lodów i gofrów: 692-326-453