Plan akcji lato 2011 | www.palac.art.pl

Placówki

Plan akcji lato 2011

Autor: Administrator

PLAN AKCJI LATO 2011

W DOMU KULTURY W ZĄBKOWICACH

I TYDZIEŃ / 27.06.2011 - 02.07.2011 /
 

 

DATA

 

GODZINY ZAJĘĆ

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

MIEJSCE REALIZACJI

STOPIEŃ DOSTĘPNOŚCI

27. 06. 2011

PONIEDZIAŁEK

10:00 - 10:30

10:30 - 11:30

10:30 - 12:30

12:30 - 14:00

 

- Inauguracja Akcji Lato

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty muzyczne

Zabawy integracyjne i gry terenowe

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Tereny zielone DK

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

28. 06. 2011

WTOREK

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

Zajęcia plastyczne - doskonalenie technik

Zajęcia rytmiczno- taneczne

 

Sala Kameralna

Tereny zielone DK

 

Sala Wystawiennicza

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

29. 06. 2011

ŚRODA

 

10:00 - 11:00

11:00 - 14:00

 

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Konkurs plastyczny - „ Lato, lato wszędzie" - zajęcia plenerowe

- „Mistrz szachownicy" - turniej.

- „Rytm, muzyka, taniec" - warsztaty

 

Sala Kameralna

Wzgórze Ujejskie

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

30. 06. 2011

CZWARTEK

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

8:00- 16:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Turniej tenisa stołowego

- „Mikrofon dla wszystkich" - Plenerowe warsztaty wokalne

- „Odkryj góry w sercu Jury" - wycieczka autokarowa

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Tereny zielone DK

 

Jura Krakowsko - Częstochowska

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

zajęcia ogólnodostępne

częściowo odpłatne

ilość miejsc ograniczona

01. 07. 2011

PIĄTEK

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

Warsztaty plastyczne - orgiami.

- „Zręcznościowy tor przeszkód" - zajęcia rekreacyjne.

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Tereny zielone DK

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

02.07.2011

17:00 - 21:00

 

- „Powitanie Lata" II Biesiada Rodzinna

Tereny zielone DK

 

Impreza ogólnodostępna

nieodpłatna

 

II TYDZIEŃ

/ 01.08.2011 - 05.08.2011 /
 

 

DATA

 

GODZINY ZAJĘĆ

TEMATYKA ZAJĘĆ

MIEJSCE REALIZACJI

STOPIEŃ DOSTĘPNOŚCI

 

01. 08. 2011

PONIEDZIAŁEK

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty plastyczne - grafika

Zabawy integracyjne / kometka, ringo, tenis, kręgle /

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Tereny zielone DK

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

02. 08. 2011

WTOREK

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00

 

10:00- 13:00

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Nietypowe instrumenty - warsztaty muzyczne

- Akcja plastyczna „ Nasz wspólny portret"

- Wycieczka na basen

 

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

 

Tereny zielone DK

 

Park Wodny „Nemo"

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

zajęcia ogólnodostępne

częściowo odpłatne

ilość miejsc ograniczona

 

 

03. 08. 2011

ŚRODA

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Zabawy terenowe- podchody

- „Moje hobby" - prezetacja zainteresowań

 

Sala Kameralna

Park 1000-lecia Ząbkowice

Sala Wystawiennicza

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

04. 08. 2011

CZWARTEK

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 14:00

 

10:00 - 14:00

 

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty plastyczne - decoupage, ceramika

- „Szanty" - warsztaty muzyczne

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

 

Jacht Club- Pogoria III

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

zajęcia ogólnodostępne

częściowo odpłatne

ilość miejsc ograniczona

 

05. 08. 2011

PIĄTEK

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty dziennikarskie - praca z mikrofonem w terenie

- „Ja to potrafię" - prezentacja talentów

 

Sala Kameralna

Dzielnica Ząbkowice

 

Sala Wystawiennicza

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

III TYDZIEŃ

/ 08.08.2011 - 12.08.2011 /
 

 

DATA

 

 

GODZINY ZAJĘĆ

 

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 

MIEJSCE REALIZACJI

STOPIEŃ DOSTĘPNOŚCI

 

08. 08. 2011

PONIEDZIAŁEK

 

 

10:00 - 10:30

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

09:00 - 13:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty wokalne

„Moje wakacje" - konkurs plastyczny

- „Poznajemy historię naszego miasta"- wycieczka

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Teren przed DK

 

Muzeum Miejskie „Sztygarka"

Sztolnia ćwiczebna

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

zajęcia ogólnodostępne

częściowo odpłatne

ilość miejsc ograniczona

 

09. 08. 2011

WTOREK

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Warsztaty gitarowe

Aerobik , zajęcia z przyborami - warsztaty

 

Sala Kameralna

Sala Wystawiennicza

Tereny zielone DK

 

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

10. 08. 2011

ŚRODA

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

 

12:30 - 14:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- „Ciekawostki przyrodnicze najbliższej okolicy" - wycieczka

- Warsztaty taneczne - taniec nowoczesny

 

Sala Kameralna

Park 1000-lecia Ząbkowice

 

Sala Wystawiennicza

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

11. 08. 2011

CZWARTEK

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

 

 

12:30 - 14:00

 

 

 

- Letnia Akademia Filmowa

- „Poznajemy rodzime gatunki roślin i zwierząt w naturalnym środowisku" - wycieczka

- Turniej gier i zabaw ruchowych

 

Sala Kameralna

Las w Ząbkowicach

 

 

Sala Wystawiennicza

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne

 

 

 

 

12. 08. 2011

PIĄTEK

 

 

10:00 - 11:00

11:00 - 12:30

12:30 - 14:00

 

- Letnia Akademia Filmowa

- Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne

- Ognisko pożegnalne - pieczenie kiełbasek , podsumowanie akcji letniej

Sala Kameralna

Tereny zielone DK

 

 

 

 

zajęcia ogólnodostępne

nieodpłatne