Pałac poszukuje młodszego specjalisty ds. edukacji artystycznej | www.palac.art.pl

Zamówienia publiczne

Pałac poszukuje młodszego specjalisty ds. edukacji artystycznej

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista ds. edukacji artystycznej
 

Zakres obowiązków:

 • obsługa systemu płatniczego PKZ oraz kontrola płatności za zajęcia
 • organizacja zajęć edukacyjnych,
 • organizacja konkursów i wydarzeń kulturalnych w ramach edukacji artystycznej,
 • sporządzanie planów, sprawozdań i innych materiałów informacyjnych z działalności edukacji artystycznej,
 • współpraca z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi,
 • obsługa imprez i wydarzeń organizowanych w PKZ,

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu kultury, animacji społeczno-kulturalnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,
 • wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,  zaangażowanie,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w dni świąteczne, 
 • biegła obsługa pakietów biurowych MS Office

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • pracę przy ciekawych projektach kulturalnych

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny, które powinny zawierać wszystkie informacje istotne dla procesu rekrutacji, jakie posiada kandydat.

Dokumenty muszą posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. edukacji artystycznej
Data i podpis …………………………………………

Jeżeli kandydat wyraża zgodę dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji, wówczas wymagana jest również poniższa zgoda:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych podanych w dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Pałac Kultury Zagłębia.
Data i podpis…………………………………………

Termin i miejsce składania dokumentów: kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej lub mailowo w terminie do 17.11.2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres: 

 

Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza      

z dopiskiem REKRUTACJA na stanowisko  mł. specjalista ds. edukacji artystycznej

lub mailem na adres: malgorzata.grabiwoda@palac.art.pl

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że: 

 1. Administratorem podanych danych osobowych, będzie Pałac Kultury Zagłębia z siedzibą
  w Dąbrowie Górniczej przy Placu Wolności 1.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko młodszy specjalista ds. edukacji artystycznej w terminie od dnia przysłania dokumentów aplikacyjnych do 31.12.2019 r.
 3. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres trzech (3) miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.
 4. W każdej chwili kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Przestaniemy przetwarzać podane dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Dane kandydata nie będą ujawniane innym podmiotom. W wyjątkowych sytuacjach wgląd w dane mogą mieć firmy z nami współpracujące: np. kancelaria prawna.
 6. Zgodnie z RODO kandydatowi przysługuje:
  a.) Prawo dostępu do podanych danych;
  b.) Prawo do sprostowania (poprawiania) podanych danych;
  c.) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania;
  d.) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e.) Prawo do przenoszenia danych;
  f.) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
 7. Informujemy, że podane dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.