Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 | www.palac.art.pl

Uniwersytet III Wieku