Finał konkursu Świat Małego Dziecka | www.palac.art.pl

Repertuar

Finał konkursu Świat Małego Dziecka

Autor: Administrator
Zakończyła się V edycja programu artystyczno-edukacyjnego Świat Małego Dziecka pt. „Król Maciuś I w Świecie Małego Dziecka".

Tegoroczny Świat Małego Dziecka wpisany został w obchody Roku Janusza Korczaka. Idee i działania Starego Doktora ukierunkowane były w stronę dziecka, jako podmiotu zasługującego na pełny szacunek - „Nie ma dziecka, jest człowiek" - głosił Janusz Korczak. Stary Doktor dobrze wiedział, że dziecko szczególnie potrzebuje ochrony i spojrzenia na jego potrzeby w pełnym wymiarze. Działania podejmowane przez różne instytucje w roku 2012 przyczyniają się do lepszego zrozumienia korczakowskich myśli. Jak owocne mogą być skutki pochylenia się nad potrzebami dziecka starali się wykazać uczestnicy programu Świat Małego Dziecka.

Do udziału w tego rocznej edycji programu zgłosiły się 22 placówki województwa śląskiego. Prace polegały na przeprowadzeniu z dziećmi zajęć plastycznych inspirowanych literaturą Janusza Korczaka lub autorów tworzących w jego nurcie, a także postacią Janusza Korczaka - pedagoga, lekarza, pisarza. Szerokie spojrzenie na życie i twórczość Korczaka odzwierciedliło się w propozycjach zajęć z małymi dziećmi.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji jury  w składzie: Prof. UŚ Urszula Szuścik - UŚ Katowice, Dr Anna Watoła - WSB Dąbrowa Górnicza/UŚ w Katowicach, Dr Monika Nęcka - AP w Krakowie wyłoniło - choć nie było to łatwe - trzy placówki, przyznając im Nagrody Specjalne i tytuł "Przyjaciel małego dziecka". Nagrodzone zostały: Przedszkole nr 36 w Dąbrowie Górniczej, Szkoła Podstawowa nr 11 z Punktem Przedszkolnym i Oddziałem Przedszkolnym w Sosnowcu, Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy nr 3 w Sosnowcu. Ponadto wyróżniono: Przedszkole nr 1 w Świerklanach, Przedszkole „Filip i Maja" w Dąbrowie Górniczej, Niepubliczny Żłobek „ELFIK" w Sosnowcu, Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, Świetlica Środowiskowa PKZ w Antoniowie, Przedszkole Miejskie nr 54 w Sosnowcu.

W konkursie na scenariusz wyróżnienie otrzymała Aleksandra Szumacher - pedagog społeczny, socjalny i opiekuńczy, Katowice.

Z uwagi na remont PKZ tegoroczny finał konkursu, rozdanie nagród oraz wernisaż wystawy odbył się 20 czerwca w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.