DZIEŃ ZIEMI | www.palac.art.pl

Pałac

DZIEŃ ZIEMI

Autor: Grzegorz Drygała

d3wwwCzwartek, 23.04.2009
Godzina 9.30
Sala Teatralna
PROGRAM IMPREZY
 


D Z I E Ń   Z I E M I pod hasłem „Zachowajmy naturalne
barwy  Ziemi"

P
R O G R A M    I M P R E Z Y

9.00 - w ramach akcji „Posadź swoje drzewko" przy
Pałacu Kultury Zagłębia od godziny 9.00 będzie można otrzymać drzewka,
krzewy i rośliny balkonowe w zamian za dostarczone surowce wtórne tj.
przeterminowane leki ( 10 listków ) 
puszki aluminiowe ( 10 szt. i baterie ( 10 szt.)  ( z wyjątkiem baterii i akumulatorów
ołowiowych).

9.30 - Happening ekologiczny dla  mieszkańców: 
koncert piosenek ekologicznych i recytacja wierszy akcja „I  Ty też możesz zrobić coś dla środowiska"-
prowadzenie Klub 4H przy Zespole Szkół Sportowych i Stowarzyszenie „Ziemia i
My"

10.00  Występy i
pokazy artystyczne 

1) Inauguracja  - 
„List od przyrody do dzieci", Szkoła Podstawowa nr 10 oraz
piosenka pt: „Ziemia" - wyk. Liceum Sportowe z Zespołu Szkół Sportowych.

2) Przedstawienie
ekologiczne pt: „Ziemia - wyspa zielona", Przedszkole
nr 1.
3) „Każdy uczeń wie
co zrobić z ZSEE" (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), Szkoła
Podstawowa Nr 27.
4) Inscenizacja
słowno-muzyczna „Na ziemi jest miejsce dla każdego", Szkoła
Podstawowa Nr 10
5) Hasła ekologiczne
na wesoło, Zespół
Szkół Nr 2
6) Studio piosenki
ekologicznej - Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
7) Kolego! Każdy
może zrobić coś dobrego -  Szkolne Koło
Ligi Ochrony Przyrody przy Szkole - Podstawowej nr 3
8) Konkurs Wiedzy
Ekologicznej dla dzieci i młodzieży prowadzenie  Zespół Szkół Sportowych
9) Rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego „Ekologia w
moim domu", Stowarzyszenie
„Ziemia i My" Centrum Edukacji Ekologicznej
10) Teatrzyk „Barwy wiosny" - Zespół „Ambaras" z Zespołu
Szkól Sportowych
11) Pokaz krótkich filmów o tematyce ekologicznej

Zakończenie ok. godz. 1300

Imprezy
towarzyszące

 1. Happening
  ekologiczny dla mieszkańców: „Rady na elektroodpady"  Zespół Szkół Sportowych - Kub 4H
 2. Wystawa
  prac fotograficznych i plastycznych „Przemsza w naszych oczach" oraz
 3. 23 kwietnia 2009r. w ramach akcji „Posadź swoje
  drzewko" przy Pałacu Kultury Zagłębia od godziny 900 będzie
  można otrzymać drzewka, krzewy i rośliny balkonowe w zamian za dostarczone
  surowce wtórne tj. przeterminowane leki, puszki aluminiowe i baterie ( z
  wyjątkiem baterii i akumulatorów ołowiowych).
Za
przyniesione 10 puszek aluminiowych lub 10 baterii lub 10 blaszek
przeterminowanych leków wydawana będzie 1 roślina.

Jedna osoba będzie mogła
otrzymywać maksymalnie 10 roślinek.

Rozdawanie drzewek i krzewów
rozpocznie się od godziny 9.00 i potrwa do wyczerpania zasobów.

Dodatkowo mieszkańcy Miasta Dąbrowa Górnicza będą mogli
przekazać do ALBA MPGK odpady niebezpieczne objęte zbiórką tj zbędne
termometry, zużyte akumulatory, opakowania po środkach dezynfekcyjnych,
środkach ochrony roślin oraz opakowania po farbach i lakierach.

 

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej,
Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

Partnerzy:
ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków